De reden waarom onze gemeente bestaat vinden we terug in de bijbel. Ongeveer 2000 jaar geleden is Jezus gestorven, de enige zoon van God die mens werd. God liet hem uit liefde voor mensen geboren worden op aarde. Aan het einde van zijn leven werd hij gekruisigd en gedood. Na 3 dagen overwon hij de dood voor altijd. Nu is Hij bij de Vader in de hemel en eens komt hij terug op aarde. Tot die tijd heeft hij zijn Heilige Geest gegeven om ons de weg te wijzen in het leven en ons te helpen om op Jezus te gaan lijken. We geloven dat de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest (die ieder op zichzelf en ook samen God zijn) nog steeds heel betrokken zijn bij wat op aarde met jou en mij gebeurt. Alle gelovigen in de wereld noemen zich samen zijn ‘kerk’ en totdat hij terugkomt, vertellen de gelovigen anderen van wat er 2000 jaar geleden gebeurde. Zij hopen dat anderen zich willen voegen bij deze familie en samen een eeuwig leven tegemoet willen gaan.

Wij geloven dat het onze missie is om God te eren en Hem alleen te dienen. Dit willen we doen door een inspirerende, helende, enthousiaste en betrokken gemeente met elkaar te zijn. Een gemeente die uitreikt naar de mensen om hen heen, ver weg en dichtbij.  In één zin samengevat is de visie die hierachter schuilt: ‘God kennen en Hem bekend maken’.