De leiding

Berea Noord wordt geleid door de oudstenraad en taakgroepleiders.
Gezamenlijk dragen zij voor de gemeente Berea Noord de volgende verantwoordelijkheden:
•    Zorg dragen voor de gemeente (1 Petr 5:1-3);
•    Toezicht houden op de gemeente (Hand 20:28-31);
•    Besturen van de gemeente (1 Tim 3:5).

De oudstenraad

De oudstenraad heeft een bestuurlijke en herderlijke taak en draagt de eindverantwoordelijkheid.
Ze draagt er zorg voor dat de ‘kudde’ gezond geestelijk voedsel krijgt op het gebied van onderwijs en pastoraat en dat de gemeente in alle opzichten op het goede spoor blijft en een bijbelgetrouwe koers volgt.

De oudstenraad bestaat uit:

Frank Vink
Roel Rietkerk
Enrico Pruis
Wieger Sikkema (voorganger)

Taken en verantwoordelijkheden
 • Zoeken naar richting (beleid, visie strategie op langere termijn) voor de gemeente en waar nodig besluitvormend (vastgelegd op papier);
 • Meedenken over de invulling van onderwijs  en sprekers;
 • Uitvoerend bij ingrijpende conflicten;
 • Zalven van zieken;
 • Gedeelte van communicatie o.a. als leiding van dienst;
 • Eindverantwoordelijk voor speciale diensten als uitvaartdienst of huwelijksdienst;
 • Coaching van taakgroepleiders;
 • Het geven van (beleids)kaders en mandaat aan de taakgroepleiders voor de ‘dagelijkse’ leiding van de gemeente Berea Noord;
 • Aanspreekpunt taakgroepleider(s) gemeentezorg;
 • Leiding geven aan de gemeentevergaderingen;
 • Eindverantwoordelijk financiële huishouding;
 • Contact met zendelingen;
 • Meebepalend bij aanstelling van (taakgroep)leiders of coördinatoren (bijvoorbeeld kringen, werkgroepen, ‘podium-leiders’).

De taakgroepleiders

De taakgroepleiders hebben de dagelijkse leiding over hun taakgroep binnen de kaders die door de oudstenraad zijn vastgesteld.
Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van hun taakgroep.

De taakgroepen en leiders:
 • Dienstenteam:
  Taakgroep Programma – Marianne van Veldhuizen
  Taakgroep Techniek – Robert van der Leij
  Taakgroep Zang en Muziek – Charles Everaars en Elwin Olieman
 • Taakgroep Jongerenwerk – Joël Treuren
 • Taakgroep Communicatie – Adri van Ommen
 • Taakgroep Missie en Diaconie – Tobias van Sijll en Caroline Petri
 • Taakgroep Gemeentezorg – Esther Ottow en Tamara Matla
 • Taakgroep Kringen en groepen – Wieger Sikkema
 • Taakgroep Beheer – Harry Vandongen
 • Taakgroep Zondagschool – Sandra Aalbers en Rianne van der Lugt