Vanaf 5 maart werken we met kinderwerk nieuwe stijl:

Missie

“God kennen en hem bekend maken”

Visie

“Het kinderwerk is binnen onze gemeente een plek waar kinderen heel graag willen zijn, omdat zij gezien en gekend worden. Het uitdagende programma is erop gericht dat kinderen;

 • God leren kennen:
  kinderen leren dat God van ze houdt en wie Hij is.
 • Zichzelf leren kennen: kinderen leren hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen.
 • De ander leren kennen: kinderen krijgen de mogelijkheid om te bouwen aan onderlingcontact en van elkaar te leren.

Invulling

Het invullen van de droom:
 • ➢  Kinderen leren God kennen:
  Het kinderwerk is binnen onze gemeente een plek waar kinderen heel graag willen zijn en waar zij gevoed worden in hun kennis van God en de Bijbel.

  • Diensten voor en door kinderen.
  • Er wordt gewerkt met thema’s.
  • Het thema is voor zowel onderbouw als bovenbouw hetzelfde en wordt aangepast aan het niveau.
  • Binnen het programma komen diverse intelligenties aan bod: bewegend slim, beeldend slim, muzikaal slim, samen slim, zelf slim.
  • De ruimtes zijn gezellig ingericht en kinderen herkennen iets van zichzelf hierin. Er hangen werkstukjes die ze gemaakt hebben, foto’s etc.
  • De ruimtes zijn niet ingedeeld per jaargroep, maar hebben een functie. bijv. een creatieve ruimte, een loungeplek, een spelruimte etc. (behalve bij de baby’s en peuters.)
  • Kinderen kennen de kinderwerkers en ze kennen elkaar.
 • ➢  Kinderen leren zichzelf kennen:
  Er is ruimte voor de kinderen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

  • Diensten voor en door kinderen
  • Tijdens het onderdeel ‘verwerking’ van de dienst kunnen de kinderen kiezen uit diverse activiteiten die aansluiten op verschillende intelligenties. Hierdoor kunnen kinderen ontdekken waar ze goed zijn en wat ze leuk vinden.
  • Er is veel ruimte voor inbreng en ontwikkeling van tieners.
 • ➢ Kinderen leren de ander kennen:
  er wordt gebouwd aan onderling contact en kinderen leren van elkaar.

  • Er wordt niet meer in jaargroepen gedacht, maar in ‘bouwen’, om zo de kleine groepen beter op niveau en interesse in te kunnen delen. Kinderen horen bij een klein vast groepje.
  • Er is een grote ouderbetrokkenheid bij wat zich afspeelt tijdens het kinderwerk.
  • Er worden groepsvormende activiteiten georganiseerd zoals een kamp.
Het concretiseren van de droom:

Om een uitdagend en afwisselend programma voor kinderen neer te kunnen zetten is een programma van 1 ½ uur nodig. De kinderen zijn om die reden niet meer eerst in de dienst.
Eén keer in de zes weken wel, want dan is er de eerste 20 minuten ook echte aandacht voor de kinderen. Het zou dan bijv. een afsluiting van een thema kunnen zijn met een presentatie aan de volwassenen van waar de kinderen in de afgelopen periode mee bezig zijn geweest binnen het kinderwerk.
Op deze manier komt er meer rust in de diensten en zijn de diensten waarin zij wél een gedeelte aanwezig zijn ook meer op hen gericht. Ook krijgen de ouders op deze manier kennis van dat wat de kinderen afgelopen periode ontdekt hebben. Ouders kunnen hier dan thuis over door praten met hun kind.

9.45 – 9.55 uur: Inloop onderbouw en bovenbouw

Ouders kunnen hun kinderen tussen 9.45 en 9.55 uur wegbrengen.
De kinderen starten met spelen totdat iedereen er is.

Programma onderbouw:
 • 10.00-10.20 uur: Welkom!
  De onderbouw start in kleine groepjes van circa 5 – 8 kinderen met een gesprek.
  Hierbij is onder andere aandacht voor:
  – Hoe gaat het met je? Wat wil je vertellen?
  – Wat wil je van elkaar weten?
  – Is er iets waar we voor kunnen bidden?
  Daarnaast wordt er voorbereid op de korte dienst die zij gaan meemaken.
  – Wat weet je nog van vorige week?
  – Wat weet je al van dit onderwerp?
  – Wat wil je nog weten?
  Dit kan a.d.h.v. verschillende werkvormen.
  Deze groepjes worden begeleid door tieners. Deze tieners worden weer gecoacht door twee volwassenen (hun clanleiders bijvoorbeeld), die het talent hebben het beste in tieners naar boven te halen.
 • 10.20 – 10.30 uur: Pauze
  Drinken met iets lekkers
 • 10.30-11.00 uur: Kinderdienst
  De kinderen gaan naar de dienst in de jeugdruimte (die met de bar).
  De dienst wordt begeleid door een band van tieners, maar ook kinderen krijgen zelf de mogelijkheid om hier af en toe in deel te nemen zodat zij zich hierin kunnen ontwikkelen.
  Muziek en dans of andere creatieve bijdragen kunnen worden geoefend zodat de overstap naar meedraaien in de gezamenlijke diensten minder groot is.
  De dienst voor de onderbouw bestaat uit aanbidding, een inleiding op het thema, een verhaal uit de bijbel. Zij krijgen hetzelfde verhaal als de bovenbouw, op hun eigen niveau.

Het is belangrijk dat ook ouders precies weten welk thema behandeld wordt. Als alle kinderen in het gezin met hetzelfde thema bezig zijn en ouders hiervan op de hoogte zijn kan dit ook door de week meer aandacht in het gezin krijgen.

 • 11.00 -11.30 uur: verwerking
  Na hun dienst kunnen zij gaan verwerken in de knutsel/creatieve ruimte. Voor de kinderen die niet van knutselen houden is er ook ruimte om lekker te gaan spelen in de ruimte waar speelgoed staat of naar buiten te gaan of een spelletje te doen o.l.v. mensen die passie hebben voor creatief bezig zijn, sport en spel etc.
Programma bovenbouw
 • 10.00-10.30 uur: Kinderdienst
  De bovenbouw start met de dienst in de grote ruimte.
  De invulling is zoals beschreven bij de onderbouw.
 • 10.30-10.50 uur: Welkom!
  Na de dienst gaan zij in groepjes uit elkaar om door te praten over het onderwerp of andere dingen met elkaar te delen.
 • 10.50-11.00 uur Pauze
  drinken met iets lekkers
 • 11.00-11.30 uur: verwerking
  Het laatste half uur kunnen ook zij op hun eigen manier doorbrengen: creatieve verwerking, chillen/muziek maken in de grote ruimte, drama, naar buiten voetballen etc.
Baby- en peutergroep

Er is een aparte baby- en peutergroep.
Voor de baby’s en peuters verandert het programma niet. Zij starten dus in de dienst voor de volwassenen. Er zal een kinderliedje met hen gezongen worden waarna zij naar hun eigen ruimte worden gebracht.
Hiervoor is gekozen zodat de baby’s en de peuters een minder lange tijd weg zijn van hun ouders en omdat een afwisseling van activiteiten als prettig wordt ervaren.
Voor beide groepen blijft de veiligheid van een eigen groepje en vaste kinderwerkers behouden.