Voor mensen die lid willen worden of overwegen om lid te worden van Berea Noord zijn er regelmatig informatiebijeenkomsten.
Dit is een bijeenkomst waar wordt uitgelegd waar we als gemeente voor staan, waar we in geloven en wat we van elkaar mogen verwachten.
Om lid te kunnen worden van de gemeente is het de bedoeling dat je eerst een informatiebijeenkomst hebt gevolgd.
Aan het einde van de bijeenkomst worden er aanvraagformulieren voor het lidmaatschap uitgedeeld. Wanneer deze is ingevuld en ingeleverd volgt er een persoonlijk kennismakingsgesprek en zal je in één van de samenkomsten en in de digitale nieuwsbrief worden voorgesteld.

Wil je je aanmelden voor een informatievond, dan kan dat bij Harry Vandongen

De eerstvolgende informatiebijeenkomst is op dinsdag 7 november 2017  aan de bij Wouter en Marianne van Veldhuizen.