Een dienst bezoeken

Wij komen iedere zondagochtend om 10.00 uur bij elkaar in wijkcentrum Het Kruispunt in Apeldoorn om God en elkaar te ontmoeten.

Een dienst bezoeken

Voor het eerst een dienst bezoeken

Wil je eens weten wat wij doen elke zondag of ben je op zoek naar God? Dan ben je van harte welkom om een dienst te bezoeken! 

We zijn een informele groep mensen bij elkaar, waarbij je gewoon jezelf kunt zijn. Maar als je voor het eerst komt is het misschien toch fijn om te weten wat je ongeveer kunt verwachten, vandaar deze toelichting.

Binnenkomst

Bij binnenkomst word je door iemand welkom geheten. Aan deze persoon kun je ook eventuele vragen stellen. 

Je komt binnen in de koffieruimte. Zowel links als rechts is er een gang waar je je jas op kunt hangen. De gang rechts leidt ook naar de kinderruimtes en de crèche.

Kinderwerk

Het kinderwerk bestaat uit verschillende groepen:
Crèche: 0-2 jarigen – Ruimte 20, achterste ruimte in de gang rechts (Deze kinderen gaan eerst mee in de dienst)
Peuters: 2-4 jarigen – Ruimte 19, derde ruimte in de gang rechts (Deze kinderen gaan eerst mee in de dienst)
Onderbouw: Groep 1 t/m 4 basisschool – Verzamelen voor de dienst in ruimte 17 (eerste ruimte in de gang rechts)
Bovenbouw: Groep 5 t/m 7 basisschool – Starten met een eigen dienst in de jeugdruimte: eerste ruimte links van de koffieruimte
Groep 8 heeft een eigen programma: VIP-kids. Zij starten in ruimte 21 (laatste ruimte in gang links)
 

Ontmoeting met God

In de dienst willen wij God en elkaar ontmoeten. Wij willen God eren en bedanken. Dit doen we onder andere door te bidden en voor Hem te zingen. Op het projectiescherm kun je de tekst van de liederen meelezen.
Verder is er tijdens de dienst een spreker die iets uitlegt over God en de Bijbel, in relatie tot ons leven. Alles kan hierbij aan de orde komen; van omgaan met verdriet, zorg, twijfel en schuld, tot ontdekken hoe actueel de Bijbel is als het gaat om werk, relaties, opvoeding en conflicten. Jezus' boodschap van verlossing, vergeving, genade en hoop staat altijd centraal. 

Tijdens de dienst is er ook de mogelijkheid om achterin de zaal voor je te laten bidden. Dit kan zijn voor een specifiek onderwerp, een zorg die je hebt of vragen om een zegen. 

Ontmoeting met elkaar

Na de dienst is er tijd om informeel na te praten: er is koffie en thee en voor de kinderen limonade. 
Er is tijd voor kennismaken, voor goede gesprekken en het stellen van vragen. 

Bijzondere diensten:

Avondmaal

Iedere eerste zondag van de maand vieren wij het Avondmaal. Dit is een maaltijd, die Jezus zelf heeft ingesteld (Mattheus 26:17 en verder). Het herinnert ons eraan dat Jezus Christus zijn lichaam en bloed heeft gegeven voor onze zonden. Het brood staat symbool voor Zijn lichaam en de wijn voor Zijn bloed.

Meer uitleg over het Avondmaal bij ons in de gemeente vind je hier.

Als je het Avondmaal meemaakt en je hebt vragen, aarzel dan niet om deze te stellen. Dit kan onder de dienst bij de gastentafel of tijdens het koffiedrinken na afloop. 

Kinderdiensten

Eén keer in de zes weken starten de schoolkinderen niet met het kinderprogramma, maar zijn ze het eerste half uur in de gewone dienst. Er is dan extra aandacht voor hen en soms presenteren ze zelf iets vanuit de kinderdiensten. 

Doopdiensten

Eén of twee keer per jaar is er een doopdienst

De informatiebalie

In de koffieruimte is, tegenover de koffiebalie, een balie waarop je verschillende brochures en nieuwsbrieven met meer informatie over onze gemeente kunt vinden. Neem gerust mee wat je interessant vindt! Op deze balie ligt ook informatie over de goede doelen en projecten die wij ondersteunen.

De boekenkast

In de koffieruimte staan / hangen boekenkasten waarin veel boeken staan. Deze boeken mag je lenen of, als geen sticker op zit, gewoon meenemen. Er is geen vaste leentermijn. Wanneer je hem uit hebt, kun je hem weer terugzetten. 

We begroeten je graag bij een dienst van Berea Noord in het Kruispunt! 

Het adres

Kruispunt
Zilverschoon 114
7322 GK Apeldoorn

Abonneer je op onze agenda

23 februari | 10:00 tot 12:00
Wekelijkse samenkomst
1 maart | 10:00 tot 12:00
Wekelijkse samenkomst
8 maart | 10:00 tot 12:00
Wekelijkse samenkomst
15 maart | 10:00 tot 12:00
Wekelijkse samenkomst
22 maart | 10:00 tot 12:00
Wekelijkse samenkomst
29 maart | 10:00 tot 12:00
Wekelijkse samenkomst