Veilige kerk en vertrouwenspersonen

Binnen onze gemeente hechten we veel waarde aan veiligheid, eerlijkheid en openheid. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar ook hier kunnen er situaties ontstaan waarin mensen zich gekwetst voelen.

In elke situatie van leiderschap, kan er ongelijkwaardigheid zijn en soms machtsmisbruik ontstaan. Als zo’n situatie is ontstaan in relatie met een leidinggevende binnen de gemeente (onder meer oudsten, taakgroepleiders, connectleiders en overige leidinggevenden), dan is het goed te weten dat er een team van Interne Vertrouwenspersonen (IVP) is waar je terecht kunt met je zorg of klacht.

Het gaat dan om situaties waarin je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag, zoals machtsmisbruik, manipulatie of seksueel misbruik.

De belangrijkste taak van de Interne Vertrouwenspersoon is om te luisteren naar je verhaal en je te begeleiden bij het nemen van de juiste stappen. De vertrouwenspersonen vervangt niet het pastoraat, maar kan je bijvoorbeeld wel adviseren om hulp te zoeken binnen en/ of buiten de gemeente.

Het is goed om te weten dat de vertrouwenspersonen volledig zelfstandig functioneren en onafhankelijk is van het oudstenteam. Bovendien hebben de Vertrouwenspersonen het vertrouwenscommissie de plicht om vertrouwelijk om te gaan met je informatie.

Op dit moment zijn er binnen onze gemeente 2 vertrouwenspersonen aangesteld: Markus Wegert en Esther Beekhuis.
Je kunt hen persoonlijk benaderen, maar ook via het contactformulier

 

SEM

Als gemeente hebben we ons ook aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM), en onderschrijven leidinggevenden binnen Berea de SEM-gedragscode. Als deelnemer van SEM maken wij gebruik van de SEM-klachtenregeling en het SEM-meldpunt voor misbruik door leidinggevenden. Zie de website www.wijzijnsem.nl. Onze Interne Vertrouwenspersonen staan in verbinding met de SEM-vertrouwenspersoon, voor ondersteuning of om door te verwijzen. Als gemeentelid mag je er ook voor kiezen je rechtstreeks tot de vertrouwenspersoon van SEM te wenden en geen gebruik te maken van de interne vertrouwenspersonen.