Leiding

Berea Noord wordt geleid door een oudstenteam en taakgroepleiders.

Gezamenlijk dragen zij voor de gemeente Berea Noord de volgende verantwoordelijkheden:

 • Zorg dragen voor de gemeente (1 Petr 5:1-3);
 • Toezicht houden op de gemeente (Hand 20:28-31);
 • Besturen van de gemeente (1 Tim 3:5).

Heb je een vraag aan de gemeenteleiding? Dan kun je die via dit formulier stellen.

Leiding

 • Joost de Groot
 • Henny Klaver
 • Sytze Nauta
 • Enrico Pruis
 • Wieger Sikkema

Het oudstenteam

Het oudstenteam heeft een bestuurlijke en geestelijke taak en draagt de eindverantwoordelijkheid. Ze draagt er zorg voor dat de gemeente evenwichtig 'geestelijk voedsel' krijgt op het gebied van onderwijs en pastoraat en dat de gemeente in alle opzichten op het goede spoor blijft en een bijbelgetrouwe koers volgt.

Taken en verantwoordelijkheden Oudstenteam

 • Zoeken naar richting (beleid, visie strategie op langere termijn) voor de gemeente en waar nodig besluitvormend;
 • Meedenken over de invulling van onderwijs  en sprekers;
 • Uitvoerend bij ingrijpende conflicten;
 • Zalven van zieken;
 • Gedeelte van communicatie o.a. als leiding van dienst;
 • Coaching van taakgroepleiders;
 • Het geven van (beleids)kaders en mandaat aan de taakgroepleiders voor de ‘dagelijkse’ leiding van de gemeente Berea Noord;
 • Leiding geven aan de gemeentevergaderingen;
 • Eindverantwoordelijk financiële huishouding;
 • Aanstelling van (taakgroep)leiders of coördinatoren (bijvoorbeeld kringen, werkgroepen, ‘podium-leiders’).