Lidmaatschap

Voor mensen die lid willen worden of overwegen om lid te worden van Berea Noord zijn er regelmatig informatiebijeenkomsten. Dit is een bijeenkomst waar wordt uitgelegd waar we als gemeente voor staan, waar we in geloven en wat we van elkaar mogen verwachten.

Om lid te kunnen worden van de gemeente is het de bedoeling dat je eerst een informatiebijeenkomst over Berea Noord bijwoont.
Aan het einde van de bijeenkomst worden er aanvraagformulieren voor het lidmaatschap uitgedeeld. Wanneer deze is ingevuld en ingeleverd volgt er een persoonlijk kennismakingsgesprek. Daarna zal je in één van de samenkomsten en in de digitale nieuwsbrief worden voorgesteld.

Je kunt je als aspirantlid aanmelden via dit formulier.

Je ontvangt dan de update en zodra er weer een introductiebijeenkomst is, krijg je een uitnodiging.

Kijk in de agenda voor de eerstvolgende informatiebijeenkomst.