Team Nazorg

Taakgroep Gemeentezorg & Diaconie » Team Nazorg

Leiders

  • Hilde Warning-Halma

Het team nazorg is er voor gebed en gesprek.

Het team nazorg is bij nagenoeg alle samenkomsten aanwezig. Bij toerbeurt is een koppel paraat om met je te bidden of te praten. Zij zijn er met een luisterend oor, voor gebed, een gesprek, bemoediging of een zegen. Van circa een kwartier voor de samenkomst tot ruim na afloop van de samenkomst kun je bij hen terecht.
In Kruispunt is ook een besloten ruimte (kamer), rechts achterin de zaal, waar mensen van het team nazorg in alle rust met je kunnen bidden of praten. Alle gesprekken zijn en blijven vertrouwelijk.