Gemeentezorg binnen Berea Noord Apeldoorn

Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na (Galaten 6:2).

We vinden het belangrijk dat iedereen de gemeente Berea Noord als een vertrouwde en veilige plek ervaart. Hiervoor is onderlinge liefde en betrokkenheid nodig. Dit kan op allerlei manieren tot uiting komen zoals door een kaartje, een bezoekje of praktische hulp. Het is belangrijk dat we elkaar zien. Als gemeenteleden hebben we daar allemaal onze verantwoordelijkheid in.

Kringen zijn een belangrijk onderdeel van onze gemeente. Hierdoor is het mogelijk om elkaar te bemoedigen en te helpen en kunnen ‘lief en leed’ met elkaar gedeeld worden. Ook het samen groeien in geloof is een belangrijk doel van de kring.

‘Delen’ in een kring is soms niet mogelijk of voldoende. Je kunt het gevoel hebben dat je er nog niet uitkomt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• vragen of twijfels over God en geloof
• problemen met je gezondheid
• relatieproblemen
• strubbelingen op je werk
• een laag zelfbeeld waar je maar niet vanaf komt
• gebeurtenissen die je blijven hinderen
• patronen waarin je verstrikt zit

Bij wie moet ik zijn?

Hieronder vind je een kort overzicht van de verschillende vormen van gemeentezorg.

Gemeentezorg

Binnen Berea Noord zijn er mensen die een korte of langere tijd met je op willen lopen. Mensen die naar je willen luisteren, die met je willen bidden. Kortom: er voor je willen zijn!

Hoe krijg je de juiste informatie of hulp? Leg je vraag / behoefte voor de coördinatoren gemeentezorg. Zij kunnen vervolgens meedenken over stappen die passen bij jouw specifieke situatie.

Wil je meer informatie of hulp mail dan naar: gemeentezorg@berea-noord.nl

Jongeren

Jongeren die behoefte hebben aan pastorale hulp kunnen terecht bij het jongerenpastoraat

Nazorg

Nazorg is bestaat uit gesprek en/of gebed en vindt plaats tijdens en na de samenkomst. Bij de nazorgtafel achter in de zaal kun je gebed ontvangen en/of een zegen. Je bent vrij om aan te geven waarvoor je gebed wilt. Gebed en zegen worden door 2 mensen gegeven. Zij kunnen je, als je daar behoefte aan hebt, ook verder helpen naar andere vormen van gemeentezorg.

Huwelijksvoorbereiding en -begeleiding

Huwelijksvoorbereiding
Om stellen een goede voorbereiding te geven in het huwelijk kent Berea Noord diverse echtparen die huwelijksvoorbereiding willen geven. Je bespreekt samen onderwerpen als: financiën, ouders, seksualiteit en samen geloven. Daarnaast is er alle ruimte voor gezelligheid. Dit is een geweldige manier om elkaar als stel beter te leren kennen!

Begeleiding in relaties
Er kunnen moeiten/pijnpunten zijn binnen een huwelijk. Elk huwelijk heeft op zijn tijd een soort APK nodig. Soms is dat fijn om samen met anderen te kunnen bespreken. Het kan zo zijn dat er extra hulp of begeleiding bij nodig is. Samen met een ander stel kun je kijken wat er nodig is om op een goede manier weer verder te kunnen gaan.

Gebed en Zalving

Jacobus schrijft in hoofdstuk 5:13 e.v. dat wie ziek is de oudsten mag roepen om de zieke met olie te zalven en voor hem/haar te bidden. Over dit onderwerp is een aparte folder beschikbaar: ‘Gebed en zalving’.