Adres, bankrekeningnummer en KvK:

Evangelische gemeente Berea Noord,
Zilverschoon 114
7322 GK Apeldoorn

Rek.nr. NL60INGB 0007160741
KvK 64816478

Contactformulier: