Onze gemeente bestaat voor een groot deel uit kinderen. Het is geweldig dat we regelmatig een nieuwe baby in onze gemeente mogen verwelkomen! Tijdens de zondagochtenddienst mogen de baby’s en de peuters, net als de oudere kinderen, het eerste stukje van de dienst, samen met hun ouders meemaken. Zij gaan na ongeveer 20 minuten tegelijk met de andere kinderen naar hun eigen ruimtes. Bij de crèche zijn de kinderen tot 2 jaar van harte welkom. Er zijn ongeveer 15 kinderen bij de crèche en 3 leiding per zondagochtend.
Bij de crèche hechten we er veel waarde aan dat de kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Want als de kinderen het naar hun zin hebben, kunnen ouders rustig de dienst meemaken. Mocht een kind ontroostbaar zijn, dan halen we de ouders op uit de dienst. Er is verder geen programma voor deze jonge kinderen, maar veel gelegenheid om lekker op de grond of in de box te spelen. Elk kind neemt een eigen tas mee.
Ouders kunnen bij de leiding aangeven wat hun kindje die ochtend nodig heeft qua slapen of voeding.