Samenkomst

12 augustus 2018
vanaf 10:00

Wekelijkse samenkomst in Kruispunt

12 augustus 2018
vanaf 10:00
Locatie
Kruispunt
Zilversschoon 114
Apeldoorn

Wekelijkse samenkomst in Kruispunt

Samenkomst

Iedere week komen we bij elkaar in Kruispunt om God en elkaar te ontmoeten. 
Tijdens de dienst is er gelegenheid om voor je te laten bidden
Na afloop is er koffie en thee

Bijzonderheden: 
Spreker: 
Leiding van dienst: 
Zangleiding: 
Koster: 


Locatie
Kruispunt
Zilversschoon 114
Apeldoorn