Samenkomst

12 augustus 2018
vanaf 10:00
Locatie
Kruispunt
Zilversschoon 114
Apeldoorn
Samenkomst

Wekelijkse samenkomst in Kruispunt

Iedere week komen we bij elkaar in Kruispunt om God en elkaar te ontmoeten. 
Tijdens de dienst is er gelegenheid om voor je te laten bidden
Na afloop is er koffie en thee

Bijzonderheden: 
Spreker: 
Leiding van dienst: 
Zangleiding: 
Koster: