Preekvoorbereiding

23 november 2020
20:30 tot 22:00

Samen luisteren naar en onderzoeken van een Bijbelgedeelte waarover het een aantal zondagen later zal gaan in de dienst. Wat raakt ons? Welke vragen roept het op? Waar landt het in ons leven vandaag?


23 november 2020
20:30 tot 22:00
Locatie
.ZOOMmeeting
Link in de tekst

Samen luisteren naar en onderzoeken van een Bijbelgedeelte waarover het een aantal zondagen later zal gaan in de dienst. Wat raakt ons? Welke vragen roept het op? Waar landt het in ons leven vandaag?


Vanwege Corona voorlopig digitaal via deze link: https://us02web.zoom.us/j/82019083605

Dus ZOOM in op maandagavond om 20.30 uur

De Bijbel is nooit primair geschreven als een boek voor enkeling, maar als een boek van en voor de gemeenschap. Samen als volk van God, als Gods mensen de woorden wegen, interpreteren en leren verstaan om samen God te leren kennen in Zijn aard en Zijn wezen om zo richting te ontvangen voor het eigen bestaan als volk en van daaruit als individu.

Daar wil ik graag handen en voeten aan geven door dit seizoen de voorbereiding op de prediking voor een belangrijk deel samen met jullie te doen. Op een aantal maandagavonden, in aansluiting op de bidstond, wil ik jullie van harte uitnodigen mee te komen denken over wat de bijbelwoorden waarover het enkele weken later op de zondag zal gaan oproepen aan herkenning, aan vragen, aan toepassing en vertaling naar ons eigen leven. Samen de tekst beluisteren, erop kloppen en kijken hoe hij voor ons open gaat.

Je kunt je voor elke avond afzonderlijk opgeven. Ik zou het fantastisch vinden als er elk van de avonden meerderen van jullie aanwezig willen en kunnen zijn. Het zou ook geweldig zijn als jonge mensen (tieners en jongeren) een keer mee willen komen doen. Alle generaties zijn geroepen om met elkaar Gods woord te lezen en leren begrijpen. 

Ik heb er zin in en verwacht dat het zo samen luisteren naar de Bijbel veel zegen zal geven!


Locatie
.ZOOMmeeting
Link in de tekst