Samenkomst Stille Week

7 april 2020
19:30 tot 20:30

Elke avond in de Stille Week een samenkomst in het Kruispunt

7 april 2020
19:30 tot 20:30
Locatie
.gotomeet.me/bereanoord
https://www.gotomeet.me/BereaNoord

Website

Elke avond in de Stille Week een samenkomst in het Kruispunt

In de Stille week, de week voor Pasen, is er iedere avond een samenkomst voor en door Berea Noord en Berea de Maten. Uiteraard is iedereen welkom van 19.30 - 20.30 uur in het Kruispunt. We gebruiken voor de bijeenkomsten de thema's van de Tearkalender met als hoofdthema: Bergopwaarts. In de thema's wordt de link gelegd naar wat Jezus op Golgotha heeft volbracht. 

Het karakter van de vieringen is sober met een eenvoudige muzikale omlijsting, momenten van verstilling, symbolen en symbolische interactie. 

Leiding van deze vieringen: 

Dinsdag 7 april: Leidi van Straaten


Locatie
.gotomeet.me/bereanoord
https://www.gotomeet.me/BereaNoord

Website