Samenkomst

26 mei 2019
10:00 tot 12:00

Samenkomst

26 mei 2019
10:00 tot 12:00
Locatie
.Kruispunt
Zilverschoon 114
Apeldoorn

Samenkomst

Iedere week komen we bij elkaar in Kruispunt om God en elkaar te ontmoeten.

Tijdens de dienst is er gelegenheid voor je te laten bidden.

Na afloop is er koffie en thee.

 

Thema: 

Bijzonderheden: Doopdienst - Groepen 4-7 in de dienst

Spreker: Wieger Sikkema

Leiding van dienst: Marianne van Veldhuizen

Zangleiding: Deborah Olieman

Koster: Dirk-Jan Amptmeijer


Locatie
.Kruispunt
Zilverschoon 114
Apeldoorn