ONLINE REFLECT & CONNECTGROEP [afgezegd]

30 maart 2023
20:00 tot 21:00

Voor vanavond is de groep afgezegd. Neem contact op met Talita voor een nieuwe datum!

Waar: https://us06web.zoom.us/j/83461448190?pwd=WUlLaURhbERUVFo1a2NVWS92T0QzUT09
Tijd: 20.00-21.00

30 maart 2023
20:00 tot 21:00
Locatie
.Zoom
link in de tekst

Voor vanavond is de groep afgezegd. Neem contact op met Talita voor een nieuwe datum!

Waar: https://us06web.zoom.us/j/83461448190?pwd=WUlLaURhbERUVFo1a2NVWS92T0QzUT09
Tijd: 20.00-21.00

Dit is een connectgroep voor iedereen die behoefte heeft om door te praten over de preken die we de afgelopen maand hebben gehoord. Het idee is dat iedereen mee kan doen, ook mensen die niet fysiek naar de dienst kunnen komen.  

De online Reflect- & Connectgroep komt één keer in de maand samen via zoom. De bedoeling is dat we met elkaar de preken van de afgelopen maand gaan doornemen en bespreken. We gaan onder andere in op de volgende vragen: 

- Wat waren de kernboodschappen van de preken?
- Wat is ons het meest bijgebleven?
- Wat vonden we herkenbaar?
- Welke dingen begrepen we niet of vonden we moeilijk te begrijpen?
- Wat hebben de preken van de afgelopen maand gemeenschappelijk?
- Is er iets gebeurd in de afgelopen weken waar we iets van de preek in terug zagen?

Daarnaast gaan we ook kort in op wat we in de afgelopen weken in de bijbel hebben gelezen, zowel als het iets met de preken te maken had als niet. Op die manier kunnen we elkaar ook actief stimuleren om de bijbel vaker te lezen! 

LET OP: Je bent ook van harte welkom als je de preken niet helemaal hebt onthouden of als je de preken bent vergeten. 

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? 

Neem HIER contact op en meld je ook hier aan. 

 


Locatie
.Zoom
link in de tekst