Samenkomst - Wieger Sikkema

20-01-2019
10:00 tot 11:30

Wekelijkse samenkomst van Berea Noord

20-01-2019
10:00 tot 11:30
Locatie
Kruispunt
Zilverschoon 114
Apeldoorn

Wekelijkse samenkomst van Berea Noord

Iedere week komen we bij elkaar in Kruispunt om God en elkaar te ontmoeten.

Tijdens de dienst is er gelegenheid voor je te laten bidden.

Na afloop is er koffie en thee.

 

Thema; Sexualiteit naar Gods hart

Bijzonderheden: Kids Praise / Opdragen kinderen

Spreker: Wieger Sikkema

Leiding van dienst: Enrico Pruis

Zangleiding: Charles Everaars

Koster: Gezienus Knol


Locatie
Kruispunt
Zilverschoon 114
Apeldoorn